İtalya Ticari Vizesi

İtalya Ticari Vizesi

İtalya ticari vizesi, bağlı bulunduğu kurum veya şirket aracılığıyla, sınırlı bir süre İtalya’yı iş faaliyeti amacıyla (proje, toplantı, kongre) ziyaret etmek isteyen kişilerin başvurması gereken vize tipidir. İtalya Konsolosluğu, İtalya’ya iş projesi veya yatırım gibi ticari faaliyette bulunmak için seyahat etmeyi planlayan T.C. vatandaşlarını vize işlemlerine tabi tutmaktadır. İtalya ticari vize talebinde bulunan kişinin mesleki durumuna göre hazırlayacağı, sahibi veya çalışanı olduğu şirket bilgilerini içeren ek evraklar mevcuttur.  Başvuru sahibi İtalya’da katılmayı planladığı iş organizasyonu hakkında bilgileri ve varsa davetiye yazısını başvuru dosyasına eklemelidir.

İtalya’ya ticari bir faaliyette bulunmak için seyahat edecek kişi İtalya’daki şirketten veya iş organizasyonundan temin edeceği, kaşeli davetiye/ kabul yazısında organizasyonun kapsamı ve süresi bulunmalıdır. Eğer bir şirket çalışanı olarak İtalya ticari vize başvurusunda bulunulacaksa davet mektubuna ek olarak başvuru dosyasına, bağlı bulunan şirket sahibinin İtalya Konsolosluğuna hitaben, şirketin antetli, kaşeli kağıdına yazdığı dilekçe de eklenmelidir.

Şirket sahibi hazırlayacağı dilekçede İtalya’ya seyahat edecek personelinin şirkette izinli olduğu tarihleri ve personelin Türkiye’deki işine devam edeceğini belirtmeli; dilekçeyi ıslak imzalı olarak hazırlamalıdır.

İtalya ticari vizesine sahip kişi Schengen bölgesindeki diğer ülke veya ülkeleri ziyaret edecekse, seyahatini İtalya’dan başlatmalı ve vize tarih aralığı içinde ağırlıklı konaklama süresini İtalya’ya ayırmalıdır.  Ziyaret edilecek tüm Schengen ülkelerinin ulaşım ve konaklama rezervasyon detayları da İtalya Konsolosluğu'na ibraz edilmelidir.

İtalya Ticari Vize Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İtalya ticari vize talep dilekçesi İtalya Konsolosluğuna hitaben yazılmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
  • İtalya ticari vize başvuruları için davetiye belgesine ek olarak davet eden İtalyan şirketinin Visura Camerale (ticaret sicil) belgesini temin edilmelidir.
  • İlk defa İtalya ticari Schengen vizesi başvurusunda bulunanlar çoğunlukta olmak üzere İtalya Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda İtalya vizesi başvuru sahibini mülakata çağırabilmektedir.
  • Ticari vize bireysel olarak alınabildiği gibi, toplu ticari vize başvurusunda da bulunulabilir.
  • İtalya vize talebinin ret ile sonuçlanması halinde, ücret işlem ve harç bedelini kapsadığı için, ücret iadesi yapılmamaktadır. 

İtalya Ticari Vizesi Gerekli Belge Listesi 

İtalya Ticari Vize belgelerinde bulunması gereken özellikler; 
İtalya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan İtalya ticari schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;
1. İtalya vize başvuru formu

* İtalya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış İtalya Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.
2. Pasaport 

İtalya Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* İtalya ticari vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 
3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*İtalya Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*İtalya ticari vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*İtalya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*İtalya Ticari vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca İtalya  ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6. İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından İtalya Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. İtalya Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*İtalya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya’ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* İtalya Ticari Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*İtalya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

7. Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; İtalya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

İtalya ticari vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9.İtalya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. İtalya ticari vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin İtalya' da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*İtalya ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya’ da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’ da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10.İtalya Schengen ticari vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir;

İtalya ticari vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

İtalya ticari vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

İtalya ticari vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

İtalya ticari vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12.İtalya Ticari vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*İtalya ticari vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*İtalya ticari vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*İtalya ticari vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

Consultation for Italy

Consultation for Italy, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Italy; Türkiye’ de bulunan İtalya Konsoloslukları, Büyükelçiliği...
2023-08-08 14:24:22

İtalya konsolosluğu tarafından bir pasaportta aranılan özellikler

İtalya vize başvurularında bulunacak olan kişilerin dikkatine;  İtalya Başkonsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaport...
2023-08-08 14:23:45

İtalya Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

İtalya Başkonsolosluk telefonla iletişim kurabilmeniz için Konsolosluk telefon: +90 (212)243 1024 - 243 1025 ...
2023-08-08 14:23:16

İtalya istanbul başkonsolosluğu ofis çalışma saatleri

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ofis çalışma ve mesai saatleri hakkında  Pazartesi Perşembe  08.30 / 13.00 13.30 / 16.30 &n...
2023-08-08 14:23:03
Tüm Duyurular