İtalya Turistik Vizesi

İtalya Turistik Vizesi

İtalya turistik vizesi, İtalya’yı görmek, kültürünü tanımak gibi amaçlarla yapılan seyahatlerin tümü için talep edilen vize tipidir. Turistik amaçlı İtalya’ya seyahate çıkan kişi, seyahati süresince ekonomik, toplumsal ve sanatsal olarak İtalya kültürü ile ilişki içinde olur. Turistik Vize, kısa süreli (90 günden az) Schengen vizesidir. Verilecek İtalya vizesi süresini, bizatihi İtalya Konsolosluğu belirler. İtalya Schengen vizesinin başvurusunun alındığı Idata, vize başvurusunu değerlendirme ve vizenin süresini belirleme gibi hususlarda yetki sahibi değildir.

İtalya turistik vizesine sahip olan kişiler ülkede en fazla 90 gün konaklama hakkına sahiptir. Schengen vize süreleri, doğru kullanım oranlarına göre kademe kademe artmaktadır. Schengen vizesine sahip kişi en fazla 180 gün içinde 90 güne kadar Schengen bölgesinde konaklama hakkına sahiptir. Başvuru sahibinin İtalya vizesi süresi; seyahat tarihlerine, ulaşım ve konaklama rezervasyonlarına, mesleki durumuna göre tamamen İtalyan Konsolosluğunun inisiyatifine bağlı olarak belirlenir.

İtalya Schengen bölgesi üyesidir, İtalya turistik vizesine sahip olan kişi, vizesinin süre aralığı içinde diğer Schengen ülkelerini de ziyaret edebilir. Bir veya birden fazla Schengen ülkesini ziyaret etme planı olan kişi, Schengen bölgesi girişini vizesini aldığı ülkeden yapmalı ve en uzun süre vizesine sahip olduğu ülkede kalmalıdır.

Eğer başka Schengen ülkelerine gidilecekse bu ülkelerin adları ve konaklama bilgileri de başvuru dosyasına eklenmelidir. Daha önceden alınmış Schengen veya Schengen dışı tüm yurt dışı vizeleri de İtalyan Konsolosluğuna ibraz edilmelidir. Başvuru dosyasında bulunan evraklarda çelişkili ifadelere yer verilmemeli, seyahat niyeti (turistik, ticari, aile ziyareti) açıkça belirtilmelidir.

Turistik vize talep dilekçesi İtalya Konsolosluğuna hitaben, ıslak imzalı olarak hazırlanmalıdır. İtalya turistik vizesinin basılacağı pasaportun kişinin dönüş tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliği bulunması gerekmektedir.

İtalya Konsolosluğu, İtalya turistik vizesi başvurusunda bulunacak kişiler seyahatin amacına göre kategorize edilmiş vize tiplerine göre başvuru evraklarını hazırlamalıdırlar. İtalya’ya davetiyesiz veya turistik bir amaçla gidilmesi halinde İtalya turistik vize işlemlerinde, İtalya’ya iş projesi, il kongresi, yatırım gibi ticari bir faaliyette bulunmak için gidilmesi halinde İtalya ticari vize işlemleri; İtalya’ya arkadaş ve akraba ziyareti için gidilmesi halinde ise İtalya ziyaretçi vizesi işlemlerinde bulunulması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

İtalya vize başvuru formunda beyan edilen bilgiler Schengen anlaşması gereği VIS veri tabanına kaydedilmekte ve 5 yıl süre ile biyometrik veriler bu veri tabanında saklanmaktadır. 25 Eylül 2014 tarihinden sonra Schengen bölgesine giriş yapmış kişiler, İtalya vizesi parmak izi prosedüründen, daha önce vermiş olduğu parmak izinin geçerliliğini teyit etmesi koşuluyla, muaftırlar.

İtalya Schengen Vizesi İçin Gerekli Belgeler


İtalya Konsoloslukları tarafından istenmekte olan İtalya turistik schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;


1. İtalya vize başvuru formu

* İtalya Konsolosluğu tarafından hazırlanmış İtalya Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.


2. Pasaport 

İtalya Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* İtalya turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 


3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*İtalya Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*İtalya turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

 

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi; adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan etmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

İtalya Turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

 

6. İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*İtalya Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin dilekçesi, çalışıyorsa bağlı bulunduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından İtalya Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. İtalya Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*İtalya Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

İtalya Turistik Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*İtalya Schengen vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*İtalya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

 

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

 

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

İtalya vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

 

9.İtalya'ya seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. İtalya turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin İtalya' da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*İtalya turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

 

10.İtalya Schengen turistik vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir;

İtalya turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

İtalya turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

İtalya turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

İtalya turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

 

12.İtalya Turistik vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*İtalya turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*İtalya turistik vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*İtalya turistik vizesi  alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

Consultation for Italy

Consultation for Italy, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Italy; Türkiye’ de bulunan İtalya Konsoloslukları, Büyükelçiliği...
2023-08-08 14:24:22

İtalya konsolosluğu tarafından bir pasaportta aranılan özellikler

İtalya vize başvurularında bulunacak olan kişilerin dikkatine;  İtalya Başkonsolosluğu vize işlemlerinde kullanılacak olan pasaport...
2023-08-08 14:23:45

İtalya Başkonsolosluğu ile telefonla iletişim kurabilmek için

İtalya Başkonsolosluk telefonla iletişim kurabilmeniz için Konsolosluk telefon: +90 (212)243 1024 - 243 1025 ...
2023-08-08 14:23:16

İtalya istanbul başkonsolosluğu ofis çalışma saatleri

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu ofis çalışma ve mesai saatleri hakkında  Pazartesi Perşembe  08.30 / 13.00 13.30 / 16.30 &n...
2023-08-08 14:23:03
Tüm Duyurular